Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

 

  

AGEING WELL: DON’T HESITATE, BE ACTIVE!

 

   STARZEJ SIĘ DOBRZE: NIE WAHAJ SIĘ BYĆ AKTYWNY!

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCawartość

 

nnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

 

O PROJEKCIE

 


 

Jest nas: 7 partnerów (szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i organizacji pozarządowych) z 7 krajów UE  Republika Czeska, Rumunia, Polska, Grecja, Bułgaria, Litwa i Francja

 Nasz wspólny projekt to:

 

Starzej się dobrze: nie wahaj się, bądź aktywny!

 

Nasze cele projektu obejmują:

 • Zapobieganie izolacji społecznej emerytów i spowodowanie aby byli  aktywni;
 • Wsparcie i wzmocnienie ich umiejętności;
 • Wprowadzenie współczesnego życia, kultury i dziedzictwa krajów partnerskich, opartych na prezentacjach seniorów przygotowanych w sposób interaktywny;
 • nauczyć ich używać nowoczesnych narzędzi do ich hobby, zainteresowania i komunikacji z ich dziećmi i rówieśnikami;
 • Promowanie aktywnego obywatelstwa i kreatywności grupy docelowej;
 • Wspieranie wolontariatu;
 • Dzielenie się doświadczeniem w dziedzinie kształcenia nieformalnego seniorów´;

 Zorganizujemy:

 • 6 spotkań międzynarodowych: rozpoczęcie spotkaniem w Polsce, spotkanie we Francji i 4 spotkania tematyczne (Rumunia, Grecja, Litwa, Francja);
 • nieformalne sesje edukacyjne do nabycia umiejętności ICT i języków dla starszych uczniów;
 • lokalne imprezy dla seniorów – sesje o hobby, wystawy, spotkania i dyskusje;

 Nasi starsi uczniowie będą pracować  i udostępniać informacje dotyczące następujących tematów:

 • osobiste zainteresowania – seniorzy będą  przedstawiali ich osobistezainteresowania przy pomocy narzędzi ICT;
 • Przyroda i środowisko – seniorzy będą wybierać narzędzia dzięki którym przedstawią swoje lokalne (krajowe) dziedzictwo naturalne i przyrodnicze;
 • Spacer wokół miasta – "miasto oczami seniora" – seniorzy uczestniczący w spotkaniu będą zwiedzali miasto strony goszczącej i wykonywali własne zdjęcia. Wszyscy uczestnicy będą prezentować i porównać ich spostrzeżenia i perspektywy;
 • Życie kulturalne mojego miejsca – historie/sprawozdaniao wydarzeniach kulturalnych/uroczystościach w miastach partnerów;

 Nasze osiągnięcia będziemy prezentować na:

 • 4 wirtualnych stronach przeznaczonych do prezentacji osiągnięć seniorów (jeden na każdy temat)- cztery sekcje na stronie internetowej zawierać będą filmy, zdjęcia i prezentacje tworzone przez seniorów;
 • witryny sieci Web – zawierające biuletyny i wszystkie informacje związane z projektem;
 • Broszura dobrych praktyk-dzielenie się przeżyciami związanymi z działaniami szkoleniowymi przez każdego z partnerów;

 

AACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

           

 

AACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB