Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

 

  

AGEING WELL: DON’T HESITATE, BE ACTIVE!

 

   STARZEJ SIĘ DOBRZE: NIE WAHAJ SIĘ BYĆ AKTYWNY!

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCawartość


nnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

G A L E R I A

 


 

I Spotkanie Projektowe   14-17 Listopad 2012                              

PIENIĘŻNO - POLSKA

 

 


II Spotkanie Projektowe - 17-20 Kwiecień 2013                             

CRAIOVA - RUMUNIA

 

 


 III Spotkanie Projektowe   3-6 lIPIEC 2013                                    

VISAGINAS - LITWA

 

 


IV Spotkanie Projektowe   16-19 PAŹDZIERNIK 2013                    

ATENY - GRECJA

 

  


V Spotkanie Projektowe   9-12 MARZEC 2014                                

PARDUBICE - CZECHY

 

 


VI Spotkanie Projektowe   11-14 CZERWIEC 2014                          

ARLES - FRANCJA

nnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB