Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

 

  

AGEING WELL: DON’T HESITATE, BE ACTIVE!

 

   STARZEJ SIĘ DOBRZE: NIE WAHAJ SIĘ BYĆ AKTYWNY!

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCawartość


nnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

SPOTKANIA PROJEKTOWE

 

 


I Spotkanie Projektowe   14-17 Listopad 2012                               PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

PIENIĘŻNO - POLSKA

 

 


II Spotkanie Projektowe - 17-20 Kwiecień 2013                              PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

CRAIOVA - RUMUNIA

 

 


 III Spotkanie Projektowe   3-6 lIPIEC 2013                                      PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

VISAGINAS - LITWA

 

 


IV Spotkanie Projektowe   16-19 PAŹDZIERNIK 2013                      PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

ATENY - GRECJA

 

  


V Spotkanie Projektowe   9-12 MARZEC 2014                                 PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

PARDUBICE - CZECHY

 

 


VI Spotkanie Projektowe   11-14 CZERWIEC 2014                           PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

ARLES - FRANCJA

 

 


 

PODSUMOWANIE WSZYSTKICH SPOTKAŃ

 

 

nnnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB