Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

INFORMACJA

 

Prezes Zarządu Fundacji informuje, że dnia 13.12.2017 roku SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpisał zmiany proponowane prze Radę Fundacji z dnia 27.06.2017 roku (uchwała numer 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017. Zmiany dotyczyły Statutu i składu Rady.

 

Pieniężno, 18.12.2017

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Strona internetowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Strona prowadzona przez FUNDACJA PARTNERSTWO DLA WARMII,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.