Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

ZAPROSZENIE

 

Prezes Zarządu Fundacji zaprasza członków rady na spotkanie, które odbędzie się  19.06.2018 o godzinie 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał o wykreśleniu ze składu Rady Fundacji
  3. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji nt działalności Fundacji w 2017 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  i merytorycznego z działalności Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii za 2017 r.
  5. Wolne wnioski, sprawy różne.

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za 2017 r.

Rachunek wyników za 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne i informacja dodatkowa za 2017 r.

 


 

INFORMACJA

 

Prezes Zarządu Fundacji informuje, że dnia 13.12.2017 roku SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO wpisał zmiany proponowane prze Radę Fundacji z dnia 27.06.2017 roku (uchwała numer 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017. Zmiany dotyczyły Statutu i składu Rady.

 

Pieniężno, 18.12.2017