Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAA

.

.AAAAAAAAAAANNAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAA

  

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCBNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAA

 

O PROJEKCIE


W projekcie GREEN PEARLS  partnerzy z 5 krajów europejskich, chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą odnośnie zielonych miejsc pracy na obszarach wiejskich, skupić się na naturalnych i odnawialnych zasobach, zrównoważonym rozwoju i zatrudnieniu. Partnerstwo chce przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w Europie budowy zielonej gospodarki, która spowoduje poprawę ludzkiego dobrobytu i sprawiedliwości społecznej, a jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko środowiskowe i niedobory ekologiczne . Projekt ma również na celu promowanie nowych możliwości biznesowych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie związane z energetyką , ochroną środowiska i efektywnością  pracy w nowej zielonej gospodarce. Będziemy identyfikować, analizować i uczyć się o praktycznych przypadkach GREEN PEARLS w kraju każdego partnera. Będziemy identyfikować potrzeby szkoleniowe do realizacji u niektórych z tych GREEN PEARLS w uczestników krajach. Będziemy wspierać uczestnikom w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia rozwoju możliwości biznesowych i nowych miejsc pracy w gospodarce ekologicznej. Każdy partner będzie organizować spotkania we własnym kraju, aby pokazać innym, kilka GREEN PEARLS. Każdy partner decyduje, w zależności od ich własnych zainteresowań i budżetu państwa, które chcesz odwiedzić.
Zorganizujemy końcowe seminarium w Hiszpanii, gdzie będą uczestniczyć wszyscy partnerzy , dzielić wszystko, czego nauczyli się i porozmawiać na temat nowych sposobów współpracy w przyszłości .
Niektóre tematy projektu adresem:
• Korzystania z lasu lub biomasy rolnej w lokalnych inicjatywach
• z innych źródeł odnawialnych energii .
• Chronienia zarządzania obszarami naturalnymi.
• Miejskich kompostowni lub mieszani środków do stosowania miejscowego rolnictwa.
• Maszyn i agroekologicznych grupy konsumentów .

 

 

 

  

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAA