Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KONKURSY

Podejmowania lub rozwijania przez rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

           

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.                

 

 

 

 „Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

 

 

 

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. 

 

  

 

W latach 2009-2012 Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii planuje ogłaszanie 4 konkursów na operacje finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2014 oś 4 Leader w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

1. Małe Projekty
   
Planowane półrocze ogłoszenia naborów: I 2010, II 2011, I 2012, I 2014
2. Odnowa i rozwój wsi
 
   Planowany półrocze ogłoszenia naborów: I 2010, II 2011, I 2012, I 2013
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
   
Planowany półrocze ogłoszenia naborów: II 2010, II 2011, I 2012, I  2013, I 2014
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
   
Planowany półrocze ogłoszenia naborów: II 2010, II 2011, I 2012, I  2013, I 2014

Łączna kwota przeznaczona do rozdysponowania na powyższe działania to

3 048 944.00


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Strona internetowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Strona prowadzona przez FUNDACJA PARTNERSTWO DLA WARMII,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.