Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Konkursy na operację „Małe projekty” ogłaszane będą raz w roku . W jednego wniosku beneficjent może otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 000 zł, z tym że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, 20%  wartości operacji pokrywa beneficjent (może być również w formie wkładu niefinansowego). Wnioskodawca w okresie realizacji całego Programu może otrzymać w sumie nie więcej niż 200 000 zł dofinansowania, natomiast osoby fizyczne i przedsiębiorcy nie więcej niż 50 000 zł. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.