Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

 

 

AKTUALNE NABORY

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmiiw ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr I/MP/2014)

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie od 17.04.2014r. do 30.04.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii,                  14-520 Pieniężno ul. Generalska 8.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

- Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii: www.lgddlawarmii.pl,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl

oraz w biurze Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

IV. Limit dostępnych środków wynosi  220  715 ,78 zł.

 

V. Minimalne wymagania – Minimalna ilość punktów operacji niezbędna do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania: pkt.30

 

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii, w prowadzonym przez organizację Punkcie Konsultacyjnym w Pieniężnie, ul. Generalska 8; tel. 791256588, 791526599, e-mail: lgddlawarmii@o2.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmiiw ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr I/MP/2014)

 

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie od 17.04.2014r. do 30.04.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii,                  14-520 Pieniężno ul. Generalska 8.

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

- Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii: www.lgddlawarmii.pl,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl

oraz w biurze Fundacji Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Warmii i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

IV. Limit dostępnych środków wynosi  220  715 ,78 zł.

 

V. Minimalne wymagania – Minimalna ilość punktów operacji niezbędna do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania: pkt.30

 

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii, w prowadzonym przez organizację Punkcie Konsultacyjnym w Pieniężnie, ul. Generalska 8; tel. 791256588, 791526599, e-mail: lgddlawarmii@o2.pl